วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566⏰ เวลา 08.30 – 16.30 น.😍 ⭐️นายจิรประวัติ ศรีวัฒนทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ได้รับมอบหมายให้นิเทศ ติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการนิเทศภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนนานาชาติเซนต์อัลฟอนโซ 🧡โรงเรียนยุวธัช ไร่ขิง และโรงเรียนยุวธัช พุทธมณฑลสาย 5 อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีประเด็นการนิเทศ 4 ด้าน 1 การจัดการศึกษาปฐมวัย 2 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน RT NT O-NET 3 ความปลอดภัยในสถานศึกษา และ 4 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น