วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566

การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯสยามบรมราชกุมารี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น