วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

24 กุมภาพันธ์ 2566 งานมหกรรมแนะแนวโครงการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาขีพ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ศธจ.นครปฐม

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ได้รับเกียรติให้กล่าวต้อนรับประธานในพิธี "เปิดบ้าน KT เวทีนวัตกร สอนอาชีพ "ของโรงเรียนคงทองวิทยา ภายใต้การบริหารงานของ นางจันทรพิมพ์ รัตนเดชกำจาย ผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมี ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดทระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ในการนี้ นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัด พร้อมด้วย นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล นางสาวจุรีพร แจ้งธรรมมา นายจิรประวัติ ศรีวัฒนทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย ภายในงานได้มีการจัดแสดงผลงานของนักเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้