วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น.-12.00 น. นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ได้อนุมัติให้ นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสินความสามารถนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เนื่องในงานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคกลางภาคตะวันออก ณ โรงเรียนวัดจันทาราม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

การประชุมคณะอนุกรรมการ บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566

ประวัติจังหวัดนครปฐม

กราบเกจิดังพ่อเงินเทพเจ้าแห่งวัดดอนยายหอม

นิเทศ ติดตาม และประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 18 มกราคม 2566 นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ พร้อมด้วยนางสาวจุรีพร แจ้งธรรมมา ได้เข้านิเทศติดตามและประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ตามนโยบายจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 📌 ณ รร.ฟ้าใสวิทยา อำเภอพุทธมณฑล สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ